26.09.2010

Příčiny jaderné hvárie

Jaderná havárie byla způsobena selháním lidského faktoru a nedokonalou konstrukcí reaktoru. 26. dubna 1986 mělo dojít k odstavení reaktoru číslo 4 pro pravidelnou údržbu. Této příležitosti mělo být využito pro otestování schopnosti turbínového generátoru reaktoru vyrábět patřičné množství elektřiny k napájení bezpečnostních systémů reaktoru v případě současného výpadku energie z reaktoru i vnějších zdrojů elektrické energie.

Bylo však několik dnů před svátkem prvního máje a továrny potřebovali energii pro splnění plánu výroby. Odstavení jaderného reaktoru z provozu a začátek experimentu byl tedy odložen o devět hodin. Odklad experimentu způsobil, že jej prováděla jiná směna než ta, která se na jeho realizaci připravovala.

Vůbec prvním prohřeškem personálu proti předpisům, který vedl ke spuštění jaderné havárie, bylo dlouhodobé odpojení systému havarijního chlazení krátce poté, co bylo zahájeno snižování výkonu reaktoru. Tato chyba však průběh dalších událostí neovlivnila. Na havárii se více podíleli až další chyby operátorů. Prudkým poklesem výkonu reaktoru až na 30 MWt došlo téměř k úplnému zastavení reakce v reaktoru. Tím se reaktor dostal do nestabilního stavu a operátoři měli experiment ukončit a reaktor definitivně odstavit. Tímto velice zvýšili riziko jaderné havárie.

Nejzásadnějí chyby se však operátoři dopustili v moment, kdy se rozhodly v experimentu pokračovat. Výkon reaktoru byl poté ustálen na 200 MWt, to je stav kdy je provoz reaktoru zakázán.

Nyní měli operátoři naběhnuto k havárii. V reaktoru poklesl tlak a i dále se výkon reaktoru zvyšoval. Nyní se operátoři dopustili další závažné chyby, a to té že zakázali antihavarijní ochranu, ta by v takový moment reaktor odstavila z provozu.

Operátoři i nadále pokračovali v experimentu. Další v pořadí již třetí závažné chyby se dopustili když zjistili že v aktivní zóně reaktoru je spuštěna jen polovina z minimálního povoleného počtu regulačních tyčí. Podle předpisů elektrárny měli operátoři v tento moment reaktor okamžitě odstavit. Avšak, neučini li tak a i nadále pokračovali v experimentu!

V tuto chvíly byla již nehoda prakticky nevyhnutelná. V pořádí čtvrté a také poslední osudové chyby se operátoři dopustili že zablokovali havarijní signál, ten by automaticky při uzavření přívodu páry na turbýnu reaktor odstavil. Nyní operátoři uzavřeli přívod páry a zahájili experiment.

V sobotu 26. dubna 1986 v 1:23:58 místního času se ozvala katastrofální exploze, ta odtrhla víko reaktoru a vyústila v požár. Poté následovala ještě další exploze. O pokračování havárie se dočtete v sekci o havárii.


Pokud vás havárie zajímá, doporučuji shlédnout dokumentární film „Černobyl - Nultá hodina
Zdroj: www.ocernoby.sweb.cz - © 2021 Jan Laštůvka - john.l@email.cz