26.09.2010

O havárii

Jadernou havárii doprovázeli dvě exploze. Ty rozmetaly část aktivní zóny jaderného reaktoru, včetně paliva a hořícího grafitu. Horní část budovy reaktoru 4. bloku elektrárny Černobyl byla zničena. Následně vznikl požár na střeše turbínové haly a také v prostorách reaktorové haly. Hořící radioaktivní grafit z reaktoru byl vyvržen do areálu jaderné elektrárny, hořela také zhruba čtvrtina grafitových bloků v jaderném reaktoru. Z rozbitého a rozžhaveného reaktoru 4. bloku elektrárny Černobyl začala unikat radioaktivita, jejímž důsledkem bylo masivní radioaktivní zamoření stále vzdálenějšího okolí.

První exploze byla způsobena způsobena přetlakem v uzavřeném prostoru. Přesné příčiny druhého výbuchu nebyly doposud spolehlivě objasněny. Pravděpodobně se však jednalo o reakci rozžhaveného grafitu a páry se vzduchem.

Likvidace jaderné havárie v elektrárně Černobyl začala hašením požáru v reaktorové hale a na střeše turbínové haly. Speciálnímu hasičskému útvaru se podařilo tento požár zlikvidovat zhruba po třech hodinách od výbuchu v reaktoru. Uvnitř reaktoru však stále hořel grafit.

Hasiči jenž likvidovali požár neznali jeho příčinu a proto trosky hasili vodou, avšak tím celou situaci jen zhoršovali, docházelo k dalším exploozím následné akceleraci radioaktivního zamoření. Aby se zabránilo únikům radioaktivity, byl reaktor postupně zasypán celkem pěti tisíci tun sloučenin bóru, dolomitu, písku, hlíny a olova. Vše se shazovalo z vrtulníků které přelétávali nad elektrárnou. Sypké materiály uhasily požár grafitu a částečně absorbovaly unikající radioaktivitu. Dva týdny po jaderné havárii rozhodly sovětské úřady zakonzervovat celý havarovaný blok včetně strojovny do takzvaného sarkofágu.


Nížě přikládám zajímavé video o havárii, její likvidaci a následcích z ozáření. www.youtube.com/watch?v=rvAJ_u3Q0Hw

Zdroj: www.ocernobyl.sweb.cz - © 2021 Jan Laštůvka - john.l@email.cz